Komunikat Sekretariatu KS. "Orzeł" Ząbkowice Śląskie !

  • PDF

KOMUNIKAT

SEKRETARIATU K.S. "ORZEŁ" w Ząbkowicach Śląskich

 

Na posiedzenia Zarządu  w dniu 20.08.2019r. (protokół nr 21) z uwagi na kończącą się czteroletnią kadencję, zaproponowano przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 17:00 na którym omówiona zostanie aktualna sytuacja Klubu oraz dokonamy wyboru władz Klubu (Uchwała nr 30/2019).

Jednocześnie przypomina się o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich aby uniknąć sytuacji dopuszczenia do rocznej zaległości, która zgodnie ze Statutem Klubu, powoduje wykreślenie z listy członków K.S. "Orzeł".

Sympatyków "ORŁA" zapraszamy do wypełnienia deklaracji i przystąpienia do grona członków Klubu a to upoważnia do uczestnictwa w wyborach do władz Klubu.

Last Updated on Wednesday, 04 September 2019 10:16