Do wszystkich członków KS "ORZEŁ"

 • PDF

Zarząd KS "ORZEŁ" zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 6.04.2018r. z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Zatwierdzenie "Regulaminu Obrad".
 4. Zatwierdzenie "Porządku Obrad".
 5. Wybór Komisji: a) Mandatowo-skrutacyjnej, b) Uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w okresie od 5 lutego 2016 do 6 kwietnia 2018r.
 7. Przedłożenie projektu zmiany Statutu w związku ze zmianą ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015r. pozycja 1923.
 8. Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
 9. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 10. Podjęcie uchwał i wniosków przedłożonych w sprawozdaniu Komisji.
 11. Zakończenie zgromadzenia.
Uwaga:
 • Lista obecności Członków wyłożona do podpisu w miejscu obrad.
 • Regulamin Obrad wyłożony do zapoznania się w miejscu obrad.
 • Projekt porządku obrad wyłożony do zapoznania się w miejscu obrad.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu 6 kwietnia br. o godzinie 17.

 

 

Last Updated on Friday, 16 March 2018 10:54