Oświadczenie zarządu KS "Orzeł" Ząbkowice Śl.

  • PDF

„Polski wymiar sprawiedliwości niezbyt rychliwy, ale sprawiedliwy” stwierdził autor czekman1981, czyli prowadzący nieoficjalną stronę internetową KS „Orła” Ząbkowice – Ł. Czekaj.
I rzeczywiście tak jest, ponieważ Prokuratura Rejonowa w Kłodzku umorzyła dochodzenie w sprawie zawiadomienia przez Tomasza Zielińskiego w dniu 10 września 2016 r. Komendę Powiatową Policji w Ząbkowicach Śl. przeciwko Janowi Dulanowskiemu – Prezesowi KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. uzasadniając, iż analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego po przesłuchaniu świadków podanych przez Tomasza Zielińskiego tj. Robert Krajewski, Józef Mierzwiński, Łukasz Czekaj i Wojciech Filipiak nie pozwala na uznanie, iż doszło do popełnienia przestępstwa przez Jana Dulanowskiego.

Z akt sprawy nie wynika aby został przerobiony oryginał lub kopia dokumentu – statutu Klubu KS „Orzeł”.

Pan J.Mierzwiński, Ł.Czekaj i T. Zieliński podejmowali kolejne, nieudane próby przejęcia KS „Orzeł”. Uciekali się do różnorodnych sposobów, łącznie z oszczerstwami rzucanymi pod adresem Prezesa i działaczy. Działali na szkodę klubu i dlatego zostali z niego usunięci. Pan Ł. Czekaj przyczynił się m.in. do rozbicia drużyny juniorów. Obecnie zawodnicy Ci zaprzestali gry, a mogliby z powodzeniem nadal reprezentować KS „Orzeł”.
Poziom wypowiedzi Pana Czekaja na jego stronie internetowej jest tak niski, iż nie będziemy wchodzić z nim w żadne dysputy.
Jako Zarząd chętnie współpracujemy z każdym, kto jest przychylnie nastawiony do rozwoju naszego Klubu.


Za zarząd

 

Jan Dulanowski